رسانه ها موثرترین ، مقرون به صرفه ترین و موثق ترین منابع در جهت افزایش سطح آگاهی جامعه هستند. این در حالی است که  توسعه، فرآیندی چندبعدی است و توسعه اقتصادی در این میان از ویژگی خاصی برخوردار است و آنچه غیر قابل انکار است ،  نقش رسانه در فرایند توسعه کشورها از منظرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخصه های اقتصادی بر معیار آموزش و اطلاع رسانی و عنصر دانایی اجتماعی تاکید کند. در چنین جامعه ای، رسانه ها به ویژه مطبوعات با طراحی ، تولید خبر و توزیع  مطلوب ، نقش بسیار موثری در ارتقاء سطح آگاهی های ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی همه جانبه یاری می کنند.

کارشناسان معتقدند توسعه و تعالی جوامع ، بدون بهره گیری صحیح و هوشمندانه از رسانه ها غیرممکن خواهد بود. به طور کلی بحث رسانه و توسعه، در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های نوسازی بعد از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. در نخستین نظریه‌های مطرح شده در دهه 50 میلادی، برای نوسازی جوامع به نقش ارتباطات در توسعه توجه شد. در آن میان، توسعه را عملاً مترادف با رشد اقتصادی دانسته و به همین دلیل نقش ارتباطات در زمینه رشد اقتصادی تعریف شد.

بر اساس نظریات توسعه و نوسازی، رسانه جایگاه خاصی درپیشبرد این نظریات دارد. در «پارادایم نوسازی» رسانه به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسازی در کشورهای جهان سوم به کار گرفته شده  و می‌شود. از صاحبنظران مطرح این گروه «دانیل لرنر» است که یک الگوی روانشناختی را در افراد شناسایی کرد و معتقد بود: این الگو در مدرن کردن جوامع مؤثر است و رسانه‌ها نیز از کارگزاران مهم نوسازی قلمداد می‌شوند؛ چرا که با نشان دادن چشم اندازهای جدید، مردم را در برابر رفتارها و فرهنگ‌های تازه قرار می‌دهند.

با توجه به نقش فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع رسانی در حل معضلات جامعه ، رسانه ها و مشاور رسانه ای متخصص، عملا در توسعه پایدار جوامع و ایجاد انگیزه در توسعه اقتصاد ملی و پیشرفت نقش بسیار مهمی برعهده دارند و به عنوان نیروی محرکه در تعالی جامعه، عامل مهمی به شمار می آیند.

لذا شایسته و بایسته است  براساس یک برنامه ریزی و تفکر جمعی، تمامی تهدیدها را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل نماییم و از قدرت رسانه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شیوه های معرفی خدمات و محصولات با توجیه فرهنگی و اقتصادی ، جذب مخاطب و نهایتا توسعه پایدار کشورمان استفاده کنیم تا با سرعت بیشتری به جایگاه نخست علمی و اقتصادی دست بیابیم.


logo