بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار سال 92 مرکز آ‌مار ایران در بررسی شاخص‌های نیروی کار زنان، بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات و کمترین میزان به ترتیب در بخش‌های کشاورزی و صنعت بوده است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران 83.7 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار( 10 ساله و بیشتر) بوده که به تفکیک جنس 50.1 درصد مرد و 49.9 درصد زن بوده و 2740352 خانوار دارای سرپرست زن هستند.

در سال 1392 افراد شاغل و بیکار در مجموع 37.6 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر را تشکیل داده‌اند که این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 63.0 درصد و برای زنان 12.4 درصد است و 87.6 درصد درصد جمعیت نیز غیر فعال بوده‌اند.

در سال 1392 از کل جمعیت فعال 64- 15 ساله، 89.3 درصد شاغل بوده‌اند که از مجموع این شاغلان 12.3 درصد مربوط به گروه سنی 24-15، 62.1 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 25.5 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است که این نسبتها برای زنان به ترتیب 11.6 درصد، 65.8 درصد و 22.6 درصد بوده است.

همچنین از مجموع تعداد بیکاران در سال 1392 برای زنان 33.3 درصد مربوط به گروه سنی 24-15، 65 درصد 44-25 ساله و1.7 درصد 64-45 ساله بوده است.

در سال 1392 از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 20.1 درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط ، 15.9 درصد را کارگران ساده و 15.2 درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تشکیل داده‌اند که این نسبتها در جامعه مزبور برای زنان به ترتیب 19.9 درصد، 6.4 درصد، 19.7 درصد بوده است.

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص هستند.

بر اساس نتایج به دست آمده در سال 92، 0.8 درصد جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین زنان 3.8 درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، تعداد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر کل کشور در سال 91 ، 20 میلیون و 628 هزار و 225 نفر بوده که از این میزان 3 میلیون و 447 هزار و 120 نفر را زنان تشکیل داده‌اند اما علیرغم آنکه این رقم در سال 92 به 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر در کل کشور افزایش یافته از تعداد شاغلان زن کاسته شده است به نحوی که با کاهش 301 هزار و 827 نفری به 3 میلیون و 145 هزار و 293 نفر رسیده است.

سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در سال 91، 25.2 درصد، در بخش صنعت 25.4 درصد و در بخش خدمات 49.4 درصد بوده است که این میزان در سال 92 به 23.4 درصد در بخش کشاورزی، 25 درصد در بخش صنعت و 51.6 درصد در بخش خدمات رسیده و نشان‌دهنده کاهش 1.8 درصدی سهم زنان در بخش کشاورزی و کاهش 0.4 درصدی در بخش صنعت و افزایش 2.2 درصدی سهم زنان در بخش خدمات است. (595 بازدید)

انتهای مطلب //

بهره برداری از مطالب وب سایت talimi.net با ذکر ماخذ و درج لینك آزاد است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.