نقش فناوری های نوین ارتباطی در توسعه ملی

نقش فناوری های نوین ارتباطی در توسعه ملی

در خصوص رابطه بین رسانه و توسعه تا کنون نظریات مختلفی ارائه شده است ؛عده‌ای رسانه را ابزاری در خدمت توسعه می‌دانند و گروهی رسانه را از نتایج توسعه می‌دانند. اما آنچه که غیر قابل انکار می‌باشد نقش و تأثیر…

(108 بازدید)

ادامه مطلب
نقش رسانه در توسعه پایدار و اقتصاد

نقش رسانه در توسعه پایدار و اقتصاد

دو دهه قبل واژه‌ای وارد فرهنگ ارتباطات و اطلاعات شد که غریب می‌نمایاند؛ انقلاب ارتباطات و اطلاعات. بسیاری که از این واژه استفاده می‌کردند چندان به معنای دقیق این واژه آگاه نبودند، یعنی نمی‌دانستند که در پی طرح و تثبیت…

(83 بازدید)

ادامه مطلب
لزوم استقرار واحد تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های اقتصادی

لزوم استقرار واحد تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های اقتصادی

بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است.   این بنگاه ها زمینه را برای بسیج…

(306 بازدید)

ادامه مطلب