آموزش کلید توسعه و توانمندسازی است

آموزش کلید توسعه و توانمندسازی است

 نونهالان، کودکان، زنان و دختران تا زمانی که آموزش‌های لازم را نبینند، نباید انتظار داشت قادر باشند به راحتی از موانع و آسیب هایی که در مسیر زندگی آنها ممکن است ایجاد شود، عبور کنند . معاون رییس‌ جمهوری در…

(121 بازدید)

ادامه مطلب